مدیریت ریسک حفاظت در برابر صاعقه مطابق با استاندارد IEC62305-2

عناوین دوره:

 • خسارتها و تلفات
 • منابع خسارت
 • احتمال خطرو مولفه های آن
 • رابطه میان مولفه های خطردرساختمان
 • مدیریت خطر
 • احتمال خطر قابل تحمل RT
 • روش سنجش لزوم حفاظت
 • انتخاب نوع اقدامات حفاظتی
 • تقسیم بندی ساختمان به مناطق مختلف Zs
 • احتمال خطر R1,R2,R3,R4
 • تعیین سطح جاذبAd
 • تراکم اصابت سالیانه صاعقه (Ng)
 • ارزیابی احتمال خسارت به ساختمان
 • نحوه محاسبات لازم در ارزیابی ریسک
 • حل یک پروژه به صورت case study

اطلاعات دوره:

تاریخ برگزاری: 19 اردیبهشت 1401

مـــدت زمـــــان: 120 دقیقه

ساعت شروع: 19:00

هزینه دوره: 150 هزار تومان

روش ثبت نام در دوره:

جهت ثبت نام و دریافت لینک دوره، لطفا ابتدا مبلغ فوق را به شماره کارت 6104337586808295  به نام شعله شاهرودی نزد بانک ملت واریز نموده و فیش مربوطه را به شماره تماس 09123454266 واتساپ نمایید.