الزامات و بررسی اجرای سیستم های صاعقه گیر

عناوین دوره:

  • نحوه جانمایی سیستم صاعقه گیر
  • نحوه طراحی سیستم حفاظت صاعقه در ساختمان های بلند مرتبه
  • بررسی استانداردهای مربوط به هادی نزولی (میانی)
  • الزامات اجرای هادی نزولی
  • ارتینگ سیستم صاعقه گیر
  • الزامات اجرای سیستم های زمین صاعقه گیر
  • هم بندی و هم پتانسیل سازی

اطلاعات دوره:

تاریخ برگزاری: 26 اردیبهشت 1401

مـــدت زمـــــان: 90 دقیقه

ساعت شروع: 19:00

هزینه دوره: 95 هزار تومان

روش ثبت نام در دوره:

جهت ثبت نام و دریافت لینک دوره، لطفا ابتدا مبلغ فوق را به شماره کارت 6104337586808295  به نام شعله شاهرودی نزد بانک ملت واریز نموده و فیش مربوطه را به شماره تماس 09123454266 واتساپ نمایید.