بررسی و نحوه انتخاب و حفاظت تجهیزات در برابر اثرات ناشی از صاعقه ( حفاظت داخلی )

عناوین دوره:

 • انواع اضافه ولتاژ ها
 • بررسی الزام استفاده از SPD با توجه به مطالعات ارزیابی ریسک
 • آشنایی با ساختارهای مختلف SPD
 • بررسی مشخصات عملکردی SPD ها
 • چگونگی هماهنگی SPD ها
 • زون های حفاظت صاعقه
 • عمر مفید SPD ها
 • دسته بندی SPD ها
 • حالت های ممکن حفاظت و نصب SPD ها براساس نوع سیستم ارت (TN/TT/IT)
 • بررسی تاثیر انواع پدیده ها بر عملکرد SPD
 • هماهنگی بین SPD
 • چگونگی نصب ارستر ونحوه كابل كشی آن

اطلاعات دوره:

تاریخ برگزاری: 4 خرداد 1401

مـــدت زمـــــان: 120 دقیقه

ساعت شروع: 19:00

هزینه دوره: 120 هزار تومان

روش ثبت نام در دوره:

جهت ثبت نام و دریافت لینک دوره، لطفا ابتدا مبلغ فوق را به شماره کارت 6104337586808295  به نام شعله شاهرودی نزد بانک ملت واریز نموده و فیش مربوطه را به شماره تماس 09123454266 واتساپ نمایید.