بررسی انواع سیستم های زمین و نحوه اجرای آن (مقدماتی )

عناوین دوره:

  • انواع زمین کردن و اهداف هریک از آن ها
  • تعریف ولتاژ گام وتماس
  • اجزای اصلی سیستم زمین
  • انواع الکترودهای زمین و الویت بندی آنها طبق استاندارد
  • پارامترهای تاثیرگذار درزمان طراحی سیستم زمین
  • هم بندی و هم پتانسیل سازی
  • بررسی حداقل سطح مقطع هادی ها

اطلاعات دوره:

تاریخ برگزاری: 28 اردیبهشت 1401

مـــدت زمـــــان: 120 دقیقه

ساعت شروع: 19:00

هزینه دوره: 120 هزار تومان

روش ثبت نام در دوره:

جهت ثبت نام و دریافت لینک دوره، لطفا ابتدا مبلغ فوق را به شماره کارت 6104337586808295  به نام شعله شاهرودی نزد بانک ملت واریز نموده و فیش مربوطه را به شماره تماس 09123454266 واتساپ نمایید.