تهیه و تامین اقلام سیستم های ارتینگ و حفاظت دربرابر صاعقه

در بخش بازرگانی، کلیه اقلام مربوط به سیستمهای ارتینگ و صاعقه گیر ، تجهیزات برق صنعتی و تاسیساتی قابل ارائه است:

  • تجهیزات  ارتینگ و  صاعقه گیر و حفاظت ثانویه
  • انواع تابلوبرق های فشار ضعیف و متوسط
  • سینی کابل و نردبان کابل
  • ملزومات برق صنعتی
  • دیزل ژنراتور