برگزاری دوره ها و کلاس های آموزشی

گروه مهندسی شعله شاهرودی، تاکنون افتخار برگزاری بیش از 100 دوره آموزشی سیستم های ارتینگ و حفاظت در برابر صاعقه را داشته است. تمامی مطالب عنوان شده در جلسات آموزشی برگرفته از استانداردهای معتبر بین المللی بوده و در راستای بهبود بخشیدن به سطوح علمی و عملی جامعه مهندسین کشور بوده است.

علاقمندان می توانند درصورت نیاز به کلاس های آموزشی برای ارگان یا اداره خود و یا حضور شخصی درجلسات آموزشی با ما در تماس باشند.

به ما ایمیل بفرستید